Hizmet ve Gizlilik Sözleşmesi


MOBİL UYGULAMA KULLANICI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1-TARAFLAR
İşbu sözleşme ile düzenlenen karşılıklı hak ve yükümlülükler; “Eğitim mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Bayzar apt. No 125A Kadıköy / İstanbul” adresinde mukim KAÇ KİŞİYİZ REKLAM PAZARLAMA YAZILIM İNTERNET VE İÇERİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (bundan sonra KAÇ KİŞİYİZ olarak anılacaktır) ile sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde KAÇ KİŞİYİZ mobil uygulamasından yararlanan kullanıcı arasında hüküm ifade etmektedir. Kullanıcının uygulama üzerinden üyelik kaydını tamamladığında, bu anlaşmayı okuyup anladığını ve kabul ettiğini elektronik olarak onaylaması ile sözleşme yürürlüğe girer.

MADDE 2-TANIMLAR
Aşağıdaki tanımlamalar, işbu sözleşme kapsamında atıfta bulunulacak tanımlamalar olup, açıklanan anlamlar çerçevesinde kullanılacaktır.

Uygulama: KAÇ KİŞİYİZ isimli mobil uygulama, tüm mobil cihazlarda çalışan mobil uygulama yazılımını ve bu yazılım ile bağlantılı olarak oluşturulan ürün ve hizmetlerin sunulduğu tüm sanal gerçeklik mecralarını ifade etmektedir.

Kullanıcı/Üye: Uygulamaya işbu sözleşmede belirlenen yöntemlerle kayıt olup uygulama tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden bu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan kişiler ile uygulamada sunulan reklamları gören ve bu reklamlardan faydalanan kişileri ifade etmektedir.

Sisteme Erişim Araçları: Kullanıcının hesabını yönetim sayfası, uygulamaya erişim sağlayan kullanıcı adı, şifre, kod, parola gibi yalnızca Kullanıcının bilgisinde olan bilgileri ifade etmektedir.

Hizmetler: KAÇ KİŞİYİZ uygulaması içerisinde kullanıcıların işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan ve sözleşmenin 6. maddesinde yer alan hizmetleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ortaya konulan tüm iş ve işlemleri ifade etmektedir.

İletişim Kanalları: Anında bildirim, e-posta, sms, mms, telefon ile bildirim gibi iletişim mecralarını ifade etmektedir.

Uygulama Bilgilerim Ekranı/ Portal: Kullanıcının uygulama kapsamında yer alan hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği, sadece kullanıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen kullanıcıya özel web sayfasını ifade etmektedir.

Kişisel Bilgiler/ Gizli Bilgiler: Kişi adı/soyadı, adres, telefon numarası, e-posta adresi, vatandaşlık numarası (T. C. Kimlik numarası) kullanıcının uygulama kapsamında sorulan sorulara verdiği yanıtlar ile kullanıcıdan sadır olmuş her türlü tercih, işlem, eylem, veri ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik anonimleştirilmiş olsa bile her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Ürün: Kullanıcıların uygulamaya yükledikleri yazılı ve/veya görsel içeriklerden oluşan ve uygulama kapsamında sorulan “KAÇ KİŞİYİZ” ibaresi ile biten sorulara, kişiye özel seçimleri ve yanıtları kapsayan sayfa ve veriler ile kullanıcılara sunulabilecek ödülleri ifade etmektedir.

MADDE 3- KONU VE KAPSAM
Sözleşmenin konusu; KAÇ KİŞİYİZ uygulamasında mevcut olan ve/veya ileride KAÇ KİŞİYİZ tarafından sunulacak tüm ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların işbu sözleşme çerçevesinde karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 4- ÜYELİK VE KULLANIM ŞARTLARI
Mobil uygulamadan yararlanmak isteyen kişiler, uygulama bilgilerim ekranında var olan formu doldurarak ve/veya telefon numaraları ya da e-posta adresleri ile bağlanarak uygulamaya üye olabilirler. Kullanıcılar, uygulamaya e-posta/kullanıcı adı/telefon numarası ve/veya TC Kimlik numarası ve şifre ile giriş yapabileceklerdir.

Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular, herhangi bir şekilde tespit edildiği takdirde kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi “Kullanıcı” sıfatından doğan haklardan yararlanamazlar. Aksi yöndeki talep ve işlemler ile oluşabilecek zararlar KAÇ KİŞİYİZ’in sorumluğunda değildir.

Uygulamaya üye olabilmek için kullanıcının, KAÇ KİŞİYİZ tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyeliği süresiz olarak yasaklanmamış olması gerekmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi KAÇ KİŞİYİZ tarafından işbu sözleşmenin 5.1. numaralı maddesi uyarınca geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği süresiz olarak yasaklanmış olan kişilerin kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, uygulamaya üyelik hakkı kazanma sonucunu doğurmayacak ve bu nedenle oluşabilecek zararlardan KAÇ KİŞİYİZ sorumlu olmayacaktır.

MADDE 5-KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri
5.1.1. Kullanıcı, kullanım prosedürlerini yerine getirirken, uygulamadaki ürün veya hizmetlerden faydalanırken ve uygulamadaki ürün veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul etmiştir.

5.1.2. Kullanıcı, yürürlükteki emredici kanun hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlar tarafından usulüne uygun olarak bu bilgilerin talep edilmesi halinde, KAÇ KİŞİYİZ’in üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul etmiştir.

5.1.3. Kullanıcı, KAÇ KİŞİYİZ’in işbu sözleşme konusu ürün ve hizmetlerin ifasına yönelik olarak ve/veya bu amaçla anlaşma akdettiği iş ortaklarına, üyelere ait ticari bilgileri açıklamaya yetkili olacağını onaylamış ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul etmiştir.

5.1.4. Kullanıcı, uygulamaya erişmek için kullandığı Sisteme Erişim Araçlarını (kullanıcı adı, şifre, kod gibi) gizli tutmakla yükümlüdür. Sisteme erişim araçlarını kullanma hakkı ve bu bilgilerin güvenliğinin sorumluluğu münhasıran kullanıcıya aittir. Kullanıcı işbu bilgilerini üçüncü şahıslara ifşa etmeyecektir. Sisteme erişim araçlarının üçüncü bir şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamı ile Kullanıcı sorumludur. KAÇ KİŞİYİZ, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit etmekle yükümlü değildir. Kullanıcı, yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, işbu bilgilerinin üçüncü bir şahıs tarafından kullanımından ve bunun neticelerinden kendisinin sorumlu olduğunu, işbu bilgilerin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisini bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Kullanıcı, şifresinin başkalarınca ele geçirildiğini öğrendiği takdirde KAÇ KİŞİYİZ’i derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.

5.1.5. Kullanıcı, uygulama dâhilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmiştir. KAÇ KİŞİYİZ, kullanıcı tarafından iletilen veya uygulama üzerinden kendisi tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.1.6. Kullanıcı, “Uygulama Bilgilerim” sayfasında yapılan tüm işlemlerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Kullanıcı, KAÇ KİŞİYİZ’e verdiği iletişim bilgilerinin yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki iletişim bilgileri olduğunu ve bu iletişim bilgilerini aktif olarak kullandığını taahhüt etmiştir. Bu iletişim bilgilerinin kullanıcının kendisine ait olmamasından veya iletişim bilgilerini aktif olarak kullanmamasından dolayı KAÇ KİŞİYİZ’in uğrayabileceği her türlü zararı tazminle yükümlü olacaktır. Kullanıcının, kendisi için oluşturulmuş portalları başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde, kullanıcı, KAÇ KİŞİYİZ’in tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve Kullanıcının üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan etmiştir. Kullanıcı, KAÇ KİŞİYİZ’in yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.7. KAÇ KİŞİYİZ’in sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlananlar, uygulama dâhilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcının, uygulama dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcılar, uygulamayı kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Haklarının Korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, hâlihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ‘KAÇ KİŞİYİZ’in uygulamaya ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı ve bildirim yapılmasa bile uygulamanın kullanılması sırasında tüm bu mevzuattan doğan her türlü maddi, mali ve manevi hakların münhasıran KAÇ KİŞİYİZ’e ait olduğunu kabul etmiştir.

5.1.8. Kullanıcı işbu uygulamanın KAÇ KİŞİYİZ’e ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul etmiştir. İşbu uygulamanın içeriği Fikri ve Sınai haklar ile ilgili mevzuat doğrultusunda korunmakta olup münhasıran KAÇ KİŞİYİZ’e aittir. Kullanıcı, KAÇ KİŞİYİZ ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki uygulama dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları, istatistiksel veri ve bilgileri, listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, arşivlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.9. Uygulamada ve uygulama üzerinden bağlantı adresi verilen internet sitelerinde, kullanıcı da dâhil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı KAÇ KİŞİYİZ’in sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. KAÇ KİŞİYİZ, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.1.10. Kullanıcı ve KAÇ KİŞİYİZ bağımsız taraflardır. İşbu sözleşmenin onaylanması ve uygulanması, taraflar arasında ortaklık, temsilcilik, tüketici-satıcı veya işçi-işveren ilişkisi olduğu sonucunu doğurmaz.

5.1.11. Kullanıcı, KAÇ KİŞİYİZ’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadır. KAÇ KİŞİYİZ tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcı tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcıya aittir.

5.1.12. Kullanıcı sıfatının tesisinin ilk ve en önemli koşulu “18 yaşından büyük olmak” şartıdır. Kullanıcı, üyelik formunu doldurduktan ve “Kullanıcı Sözleşmesini okudum, müzakere ettim ve sözleşme şartlarını kabul ediyorum” maddesini onayladıktan sonra işbu sözleşme kapsamında 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. Kullanıcının, uygulamaya kayıt olduğu ve KAÇ KİŞİYİZ tarafından üyeliği onaylandığı tarihte 18 yaşından küçük olduğu tespit edilmesi halinde; KAÇ KİŞİYİZ, ilgili kullanıcının sözleşmesini tek taraflı olarak fesih edebilir. Bu halde kullanıcı, itiraz hakkı bulunmadığını, maddi veya manevi tazminat dahil olmak üzere hiçbir talep hakkı olamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

5.2. KAÇ KİŞİYİZ’in Hak ve Yükümlülükleri
5.2.1. KAÇ KİŞİYİZ, uygulamada sunulan ürün ve hizmetleri ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, kullanıcının sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme, ödüllerin verilmesinden tek taraflı ve sebepsiz vazgeçme haklarını saklı tutmaktadır. KAÇ KİŞİYİZ, bu haklarını hiçbir bildirimde bulunmadan, gerekçe sunmadan ve önel vermeden kullanabilir. KAÇ KİŞİYİZ tarafından kullanıcıdan talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan KAÇ KİŞİYİZ sorumlu olmayacak ve kullanıcının uygulamayı kullanma hakkını dondurabilme veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır.

5.2.2. Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle uygulama içerisinde KAÇ KİŞİYİZ’in kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır.

5.2.3. KAÇ KİŞİYİZ, üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; yasal, doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu, web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar, kusur ve bozuklukların düzeltileceği, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususlarında herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir güven, beyan ve teminat vermemektedir. Uygulama üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında KAÇ KİŞİYİZ’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.4. KAÇ KİŞİYİZ, uygulamanın işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan yorum, mesaj ve içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir ve/veya bu yorum mesaj ve içeriği giren kullanıcının üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

5.2.5. KAÇ KİŞİYİZ, işbu uygulama ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, uygulamayı kullanma koşulları ile Uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, Uygulamayı durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, uygulamada yayım anında yürürlüğe girer. Kullanıcılar, uygulamanın kullanımı ya da uygulamaya giriş ile bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Değişiklikler, KAÇ KİŞİYİZ tarafından belirlenen mecra üzerinden kullanıcılara duyurulur.

5.2.6. KAÇ KİŞİYİZ, uygulama kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. KAÇ KİŞİYİZ, özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, Internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

5.2.7. KAÇ KİŞİYİZ, gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda uygulamaya erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.

MADDE 6- HİZMETLER
KAÇ KİŞİYİZ; uygulama vasıtasıyla kullanıcılara, işbu sözleşme ile kapsamı ve içeriğinde belirlenen “uygulama tarafından kullanıcılara sorulan ve her türlü konuda KAÇ KİŞİYİZ ibaresi ile biten soruları yanıtlama, yanıtlar üzerinden oluşan sonuçları öğrenme, sunulabilecek ödüllü içeriklere katılma, uygulamanın kullanılması sırasında yayınlanan reklamlara erişebilme, reklam veren uygulama ve web sitelere yönelme ve bunlarla sınırlı olmaksızın, kullanıcıların uygulama tarafından sorulan KAÇ KİŞİYİZ ibareli soruların yanıtlanması suretiyle katılabilecekleri diğer içerik, oluşum ve mecralara ulaşımı” hizmeti sağlayacaktır. Söz konusu uygulama ücretsizdir. KAÇ KİŞİYİZ tarafından bu uygulama ile kullanıcılara, kullanıcıların ilk cümlede anılan mecraların hazırlanması ve işbu sözleşme ile belirlenen şekil ve koşullarla kullanıcılara iletilmesi hizmetlerini sunacaktır. KAÇ KİŞİYİZ, sunduğu hizmetlerin içeriğinde istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

MADDE 7- GİZLİLİK
7.1. Uygulama üzerindeki çeşitli formların doldurulması, oylamaların yapılması veya soruların yanıtlanması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (adı/soyadı, telefon, adres veya e-posta adresleri, TC Kimlik numaraları, soru yanıtları ve tercihleri gibi) KAÇ KİŞİYİZ’e vermeleri gerekmektedir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılacaktır. KAÇ KİŞİYİZ tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler ya da uygulama üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; anonimleştirilmemiş olsa bile veya her zaman için anonimleştirilerek ve KVKK kapsamı dışına çıkarılarak, KAÇ KİŞİYİZ ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, sözleşme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir. Kullanıcı işbu sözleşmeyi imzalamakla bu kullanıma onay vermiştir. Bu bilgilerin KAÇ KİŞİYİZ tarafından her zaman için anonim hale getirilmesi de mümkün olup KAÇ KİŞİYİZ’in buna dair yasal hak ve yükümlülükleri saklıdır.

7.2. KAÇ KİŞİYİZ, işbu sözleşmede aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini KAÇ KİŞİYİZ’in işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda KAÇ KİŞİYİZ, işbu sözleşme hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir.

Bu durum sınırlı sayıda olmak üzere;
7.2.1. Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik, vb. gibi hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının,
7.2.2. İşbu sözleşmenin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasının,
7.2.3. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla üyelerle ilgili bilgi talep edilmesinin,
7.2.4. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir.

7.3. KAÇ KİŞİYİZ, işbu sözleşmenin 7.1. maddesi hükmü saklı tutulmak koşulu ile, kişisel bilgileri ve kullanıcılarca sorulara verilecek yanıtları kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi beyan ve taahhüt etmektedir.

7.4. KAÇ KİŞİYİZ’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Uygulama’ya ve sisteme yapılan siber ya da fiziki saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, KAÇ KİŞİYİZ’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
MADDE 8- REKLAM ERİŞİMİ
KAÇ KİŞİYİZ’in uygulama ile kullanıcılara sunduğu hizmetlerden biri de uygulama kapsamında üçüncü kişilere ait ürün ve hizmetlerin reklamlarına kullanıcıların erişimi hakkıdır. Kullanıcı ile reklam veren üçüncü kişi arasındaki alım-satım ve diğer hukuki ilişkiler KAÇ KİŞİYİZ’i bağlamamaktadır. Kullanıcı ile reklam veren arasındaki ilişki 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne tabi olup münhasıran kullanıcı ile reklam veren üçüncü kişi arasındadır. Kullanıcı; KAÇ KİŞİYİZ’in bu kapsamda reklam verilen ürün veya hizmet üzerinde herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını ve bu konuda KAÇ KİŞİYİZ‘e yönelebilecek talep ve dava haklarından feragat ettiğini beyan ve kabul etmiştir.

MADDE 9- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
9.1. Uygulama’nın (genel görünüm, tasarım, metin, imge, logo, ikon, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, KAÇ KİŞİYİZ markası, uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları KAÇ KİŞİYİZ’e aittir ve/veya KAÇ KİŞİYİZ tarafından üçüncü bir kişiden alınan telif hakkı altında kullanılmaktadır. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında korunan KAÇ KİŞİYİZ’e ait tüm bu unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, arşivlenemez, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz. Aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu kişi/kişiler; KAÇ KİŞİYİZ’in uğradığı zararı ve/veya lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı KAÇ KİŞİYİZ’den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

9.2. Uygulama kapsamında kullanıcıya sorulan KAÇ KİŞİYİZ ibareli veya diğer sorulara verilecek yanıtlar da dahil olmak üzere, kullanıcılar tarafından uygulamaya yüklenen her türlü yazılı, görsel içeriğin fikri mülkiyet hukukuna tabi olması halinde, bunların fikri mülkiyet hakları münhasıran KAÇ KİŞİY’E ait olup; bu haklar kullanıcıya ait olsa bile, kullanıcı tarafından, söz konusu içerik üzerinde çoğaltma, kopyalama, işleme, arşivleme, paylaşma ve basılı ortam, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya internet ve sair dijital iletişim şekilleri de dahil olmak üzere işaret ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve sair her türlü araçla yayınlama hakları dahil olmak ancak bunlarla kısıtlı kalmamak kaydıyla hiçbir coğrafi sınırlama olmaksızın süresiz ve bedelsiz kullanım hakkını KAÇ KİŞİYİZ’e vermiş ve devretmiştir. Kullanıcıların, uygulamada yayınlanmak üzere sunduğu içeriğin kendilerine ait olduğu veya Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde kullanma haklarının olduğu taraflarca kabul edilmemiştir. Kullanıcılar, kendilerine ait olmayan içeriği, kanunda belirtilen usule uygun olsa bile veya atıfta bulunmak şartıyla dahi yayınlayamaz. Aksi halde, 3. kişiler tarafından talep edilen tazminatlar dahil, KAÇ KİŞİYİZ’in uğrayacağı tüm zararlardan, içeriği yükleyen kullanıcı sorumlu olacaktır.

MADDE 10- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
KAÇ KİŞİYİZ günün koşullarına ve ilgili mevzuatlardaki değişikliklere bağlı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni veya herhangi bir hükmünü, uygun göreceği herhangi bir zamanda, uygulamada ilan etmek suretiyle tek taraflı olarak ve kullanıcının onayını almaksızın değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise belirtilen tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, kullanıcıların tek taraflı beyanları ile değiştirilemez; kullanıcı tarafından değiştirilmesi teklif edilemez veya değiştirildiği iddia edilemez.

MADDE 11- MÜCBİR SEBEPLER
Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, pandemi, KAÇ KİŞİYİZ’in gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Uygulama, Portal ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, KAÇ KİŞİYİZ’in makul kontrolü haricinde gelişen ve KAÇ KİŞİYİZ’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği ya da önleyemeyeceği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, KAÇ KİŞİYİZ için gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt olarak addedilmeyecek veya bu durumlar için KAÇ KİŞİYİZ’den herhangi bir ad ve nam altında tazminat, hak veya alacak talep edilemeyecektir.

MADDE 12- KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ
Kullanıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda KAÇ KİŞİYİZ’in kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

MADDE 13- SÖZLEŞMENİN FESHİ
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, kullanıcı uygulamaya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; kullanıcının üyelik süresinin dolması veya geçici ya da kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması, hesabının silinmesi hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

Kullanıcının işbu Sözleşmeyi ve/veya Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin ve benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda, özellikle aşağıda sayılan hallerde ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; KAÇ KİŞİYİZ, Kullanıcı Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve kullanıcı, fesih sebebiyle KAÇ KİŞİYİZ’in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

Kullanıcının, herhangi bir yöntem kullanarak, sistemin işleyişini manipüle edecek davranışlar ile gerçek dışı işlemlerde bulunması.
Kullanıcının kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması.
Kullanıcının, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması.

MADDE 14- TEBLİGAT
15.1. KAÇ KİŞİYİZ uygulaması, kullanıcılardan posta adreslerini öncelikli olarak talep etmemektedir. Ancak kullanıcıların KAÇ KİŞİYİZ’e bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilmektedir.

15.2. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak gönderilerin geçerli olacağını ve kullanıcıların kendilerine yapılmış sayılacağını kullanıcılar kabul etmişlerdir.

15.3. KAÇ KİŞİYİZ’in, kullanıcıların kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin, elektronik postanın KAÇ KİŞİYİZ tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyelere ulaştığı kabul edilecektir.

15.4. Alıcıların, uygulama aracılığıyla KAÇ KİŞİYİZ’e herhangi bir sebeple bildirmiş oldukları posta adresleri ise, aynı zamanda tebligat adresi olarak kabul edilecektir.

MADDE 15- UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 16- YÜRÜRLÜLÜK
Kullanıcı, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını, sözleşmenin tüm hükümlerinin uygulama kullanıcı tarafından kullanılmasa bile kullanıcı hakkında uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

İşbu Sözleşme, 16 (onaltı) ana maddeden ve alt maddelerinden oluşmakta olup, kullanıcının elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş ve taraflar için bağlayıcı olmaktadır.

Notices


close image
Asistan

Tüm soruların için buradayım.

avatar image

    X